top of page
Bosá kopyta 4.jpg

Správná úprava bosých kopyt patří vzhledem k unikátnosti postavení každé končetiny, zatížení a tvaru kopyta, k nejobtížnějším částem podkovářského

řemesla.  

Chci vědět víc...
Služby pro zákazníky
Úprava bosých kopyt
Podkování zdravých i nemocných kopyt
Poradenství a odborné konzultace
Prodej podkovářských potřeb
koně..jpg

Přejeme vše dobré v novém roce, hodně zdraví a spokojených chvil v životě.

PODKOVÁŘSKÉ KURSY - zkouška PK 41-039-E POMOCNÍK PODKOVÁŘE 

Přejeme všem studentům hezký den. Dne 21.12.2022 proběhly na Hřebčíně Zkoušky z profesní kvalifikace  Pomocníka podkováře. Zkoušku úspěšně absolvovalo 10 uchazečů, kteří zároveň navštěvují kurs pro profesní kvalifikaci Europodkovář. 

Pro přihlášení do podkovářských kursů a na podkovářské praxe prosím využívejte novou adresu PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY: www.podkovarska-skola.com

Byl spuštěn nový web Podkovářské školy, který je oddělen od pracovního webu J. Vinčálka. Webová adresa je www.podkovarska-skola.com.

PODKOVÁŘSKÁ PRAXE

PODKOVÁNÍ KONÍ

Termín: 20.01.2023 od 9.00

PODKOVÁŘSKÁ PRAXE

KOREKTURY KOPYT

Termín: 03.02.2023 od 9.00

PODKOVÁŘSKÝ KURS 

J 2022/19

Termín: 21.01.2023 od 9.00

PODKOVÁŘSKÝ KURS 

J 2022/20

Termín: 04.02.2022 od 9.00

PODKOVÁŘSKÝ KURS 

I 2021/11

Termín: 22.01.2023 od 9.00

PODKOVÁŘSKÝ KURS 

I 2021/12

Termín: 04.02.2023 od 9.00

Vážení zájemci,  PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. otevírá v březnu 2023 nový 12. ročník dvouletého podkovářského kursu. Uchazeči získají mnoho informací o koňských kopytech, končetinách, postojích a pohybu koně, péči o kopyta hříbat a mnoho dalšího, nezbytného pro zdravý pohyb koně. Kursu se mohou zúčastnit nejen budoucí podkováři, ale i chovatelé, kteří mají zájem o svých koních vědět co nejvíce. Těšíme se na shledání s Vámi.

 

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. reprezentuje výuku a provedení zdravé fyziologické a úpravy kopyt a podkování, čehož může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, postoje a postavení kopyt a končetin, včetně odchylek a vad postojů od hříběte až po dospělého koně. Zkušený a vzdělaný podkovář dokáže svou prací přímo ovlivnit kvalitu života koně a možnosti jeho využití. 

Délka kursu je 24 měsíců. Každý měsíc probíhají víkendové semináře s prezentacemi, výkladem teorie, praktickými ukázkami a cvičeními. Tento program je nutné doplnit v průběhu dvouletého studia o 600 hodin provozní praxe se zkušenými podkováři (OSVČ) dle výběru a vzájemné dohody. Další ročník bude otevřen v lednu 2023. Studenti mají možnost využití kvalitních učebních pomůcek v podobě knihy Podkovářství a internetových stránek na kterých jsou zveřejňovány odborné případové studie, které popisují podkovářská řešení onemocnění kopyt a koňských končetin. Anatomii kopyta a distální části končetiny mají možnost poznat nejen v teoretické podobě, ale i při pitvě končetiny s odborným výkladem veterinárního lékaře. K výuce postojů koní, jejich odchylek a vad je k dispozici řada koní ve všech věkových kategorií při různých možnostech využití. 

Ve dnech 29.-30.9.2021 se  konaly podkovářské zkoušky z profesní kvalifikace 41-031-H EUROPODKOVÁŘ. K této velmi náročné zkoušce se přihlásilo celkem 6 uchazečů, kteří zkoušku úspěšně dokončili.

 

Po úvodním testu si losovali 4 otázky na které odpovídali písemně. Poté absolvovali ruční výrobu podkovy, kterou podkovali kopyto neživé končetiny v časovém limitu 1,5 hodiny. Teprve po úspěšném zakončení těchto tří částí zkoušky mohli být uchazeči připuštění k závěrečné práci s živými koňmi. Nejprve popsali postoj hříběte narozeného v roce 2021 a upravili jeho kopýtka. V poslední části zkoušky v časovém úseku dvou hodin podkovali všechny čtyři končetiny u vylosovaných koní správně natvarovanými, strojně vyrobenými, podkovami. Po celou dobu práce se živými koňmi museli zkoušejícímu J. Vinčálkovi a MVDr. Z. Žertovi popisovat jakým způsobem a proč zvolili daný způsob podkování. Své hodnotící protokoly vyplňovali i asistenti zkoušek Miloslav Kreps, Petr Šumpela, Leoš Nešvera, Jiří Kovařík a Václav Kubeček, kteří se aktivně podílejí jak na praktické výuce v Podkovářské škole, tak na přípravě mistrovské zkoušky v oboru Podkovář. Podkovářská zkouška je velmi náročná, ale je nutné si uvědomit, že podkovář svou prací přímo ovlivňuje zdraví a kvalitu života ošetřovaných koní.

Blahopřejeme tedy úspěšným, Marianě Konečné, Mgr. Michalu Klíčníkovi - mistrovi odborného výcviku podkovářství v Moravském Krumlově, Tomáši Bouškovi, Romanu Krejčíkovi, Přemyslu Valáškovi a Adreji Tkachovi - jedinému zahraničnímu účastníkovi. 

Na projektových stránkách Podkovářské školy s.r.o. najdete celou řadu zajímavých podkovářských případů, jejich řešení a dalšího vývoje. 

LOGO 2019.jpg

Podkovářská škola s.r.o. je řádným členem profesního Cechu podkovářů ČR.

Logo_na_webové_stránky.jpg

Od roku 2020 je spuštěn portál pro studium Podkovářů mistrů, který byl vytvořen v rámci vzdělávacího projektu s účastí tří partnerských podkovářských a veterinárních institucí z České republiky, Slovenska a Maďarska. Cílem projektu byla inovovace studijního plán k odbornému kurzu Podkovář specialista (mistr), jehož náplní je učivo nutné ke zvládnutí náročného povolání Podkovář mistr. Kvalifikace Podkovář specialista je nejvyšší možná, jaké lze v podkovářském oboru dosáhnout. Tato kvalifikace je  vysoce odborná, zaměřená především na nemoci kopyt a končetin. 

Hlavním koordinátorem tohoto projektu byla Podkovářská škola s.r.o. pod vedením Ing. Jindřicha Vinčálka.  V rámci projektu byl vytvořen návrh studijního plánu. Studijní materiál pro podkováře specialisty (do budoucna Mistry podkováře) je v rámci projektu zpracován formou odborných kazuistik podkovářských zákroků na nemocných končetinách a kopytech. Tato elektronická platforma doplněná řadou zkušebních testů je přístupná studentům podkovářství a podkovářům z České, Slovenské a Maďarské republiky na stránkách projektu, viz. níže. 

bottom of page