PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. reprezentuje výuku a provedení zdravého fyziologického podkování a úpravy kopyt, čehož může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, postoje a postavení kopyt a končetin, včetně odchylek a vad postojů od hříběte až po dospělého koně. Zkušený a vzdělaný podkovář dokáže svou prací přímo ovlivnit kvalitu života koně a možnosti jeho využití. 

V lednu 2021 bude opět otevřen další, v pořadí 10. ročník, dvouletého podkovářského studia pro dospělé. Přihlášení nových uchazečů do podkovářských kursů je možné pouze jednou ročně. Délka kursu je 24 měsíců. Každý měsíc probíhají víkendové semináře s prezentacemi, výkladem teorie, praktickými ukázkami a cvičeními. Tento program je nutné doplnit v průběhu dvouletého studia o 600 hodin provozní praxe se zkušenými podkováři (OSVČ) dle výběru a vzájemné dohody. 

Studenti mají možnost využití kvalitních učebních pomůcek v podobě knihy Podkovářství a internetových stránek na kterých jsou zveřejňovány odborné případové studie, které popisují podkovářská řešení onemocnění kopyt a koňských končetin. Anatomii kopyta a distální části končetiny mají možnost poznat nejen v teoretické podobě, ale i při pitvě končetiny s odborným výkladem veterinárního lékaře. K výuce postojů koní, jejich odchylek a vad je k dispozici řada koní ve všech věkových kategorií při různých možnostech využití. 

 

Pro zahájení podkovářského kursu v lednu 2021 je nutné podat přihlášku do 30.11.2020. Pro přihlášení si stáhněte níže uvedené Obchodní podmínky, které obsahuje veškeré obchodní a cenové podmínky podkovářského kursu a přihlášku.  Vyplněnou závaznou přihlášku prosím  zašlete poštou na adresu:  Podkovářská škola s.r.o., Ing. Jindřich Vinčálek, Koretina 320, 664 31 Lelekovice u Brna, nebo nascenovanou e-mailem na adresu: misa.kubista@gmail.com.

Logo_na_webové_stránky.jpg

Od roku 2020 je spuštěn portál pro studium Podkovářů mistrů, který byl vytvořen v rámci vzdělávacího projektu s účastí tří partnerských podkovářských a veterinárních institucí z České republiky, Slovenska a Maďarska. Cílem projektu byla inovovace studijního plán k odbornému kurzu Podkovář specialista (mistr), jehož náplní je učivo nutné ke zvládnutí náročného povolání Podkovář mistr. Kvalifikace Podkovář specialista je nejvyšší možná, jaké lze v podkovářském oboru dosáhnout. Tato kvalifikace je  vysoce odborná, zaměřená především na nemoci kopyt a končetin. 

Hlavním koordinátorem tohoto projektu byla Podkovářská škola s.r.o. pod vedením Ing. Jindřicha Vinčálka.  V rámci projektu byl vytvořen návrh studijního plánu. Studijní materiál pro podkováře specialisty (do budoucna Mistry podkováře) je v rámci projektu zpracován formou odborných kazuistik podkovářských zákroků na nemocných končetinách a kopytech. Tato elektronická platforma doplněná řadou zkušebních testů je přístupná studentům podkovářství a podkovářům z České, Slovenské a Maďarské republiky na stránkách projektu, viz. níže. 

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. ve spolupráci s Cechem podkovářů ČR z.s. uspořádala ve dnech 25.-26.10.2019

Podkovářské zkoušky pro profesní kvalifikaci 41-031-H Europodkovář.

Místo konání:                Hřebčín Měník, 503 64 Měník u Nového Bydžova

Zkoušející:                    Autoriz. os.: Ing. Jindřich Vinčálek, IMP 2681, č.j.: 15545/2019 MZE

                                     Veterinární lékař: Doc. MVDr. Jana Mezerová Ph.D.

                                     Asistenti zkoušky:     Miloslav Kreps CE-F (Podkovář specialista)

                                                                       Libor Dolák, CE-F (Podkovář specialista)

                                                                       Petr Šumpela, CE-F (Podkovář specialista)

K náročným zkouškám z profesní kvalifikace Europodkovář nastoupilo celkem 6 uchazečů. Zkoušku úspěšně dokončili tři podkováři, Ing. Martin Surýnek Ph.D., Ondřej Bureš a Michal Rochovanský. Úspěšným srdečně blahopřejeme. Více informací najdete na stránce Podkovářské zkoušky.

Adresa: Koretina 320, 664 31 Lelekovice, Jihomoravský kraj, Česká republika, e-mail: vinca.ina@gmail.com, tel.: +420 604 799 797

Copyright© PODKOVÁŘSTVÍ VINČÁLEK a PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. 2019

  • Facebook - Grey Circle
  • G+ - Grey Circle