OD 2.1.2020 zajišťuje firma Podkovářství Vinčálek kompletní podkovářskou diagnostiku. Kromě základních klasických metod využíváme moderní metody:  * Vyšetření balančním extenziometrem, * Vyšetření přístrojem Lameness Locator (Lokátorem kulhání),  * Vyšetření RTG na místě a rychlá diagnostika problémů. Více informací najdete na stránce : Vyšetření a diagnostika nemocných kopyt. 

 

CO ROZUMÍME POD POJMEM  "PODKOVÁŘSKÁ DIAGNOSTIKA" ?

 

Ve všech odvětvích využívání koní je jejich pohyb jednou z nejdůležitějších vlastností. Pravidelnost pohybu koně je hlavním kritériem při jeho hodnocení. Koně, kteří se pohybují nepravidelně nebo dokonce kulhají, nejsou prakticky využitelní a rovněž jejich estetická hodnota značně klesá. Důvodů, které způsobují neplnohodnotný pohyb koně, může být mnoho a je možné je rozdělit do dvou hlavních kategorií.

 

V první kategorii hovoříme o nepravidelnosti předvádění končetin vlivem rozdílů v jejich konformaci a zatížení kopyt. V počátečních fázích se nejedná o poškození zdraví koní, ale při špatné diagnostice, dlouhodobě špatné úpravě kopyt a podkování může velmi lehce dojít k trvalým negativním následkům ve zdraví koňských končetin.

 

Do druhé kategorie řadíme kulhající koně s onemocněním kostního podkladu nebo měkkých tkání především distální části končetin. Při kvalitní diagnostice a včasné lokalizaci problému může být kulhání rychle odstraněno.

 

Je statisticky prokázáno, že více než 70% problémů nepravidelnosti pohybu a kulhání koní je projevem nadměrného zatížení koně, nebo špatné rovnováhy kopyt a končetin, a je podkovářsky řešitelné.

 

Podkováři posuzují pravidelnost pohybu koňských končetin mnohokrát za den.  Předvedení koně a správné posouzení jeho končetin při stání i v pohybu je základem správné podkovářské diagnostiky, předchází vlastní manuální práci a rozhoduje o všech dalších postupech ošetření a úpravě kopyt, podkování a případně potřebných ortopedických opatření.

Logo_na_webové_stránky.jpg

Od roku 2020 je spuštěn portál pro studium Podkovářů mistrů, který byl vytvořen v rámci vzdělávacího projektu s účastí tří partnerských podkovářských a veterinárních institucí z České republiky, Slovenska a Maďarska. Cílem projektu byla inovovace studijního plán k odbornému kurzu Podkovář specialista (mistr), jehož náplní je učivo nutné ke zvládnutí náročného povolání Podkovář mistr. Kvalifikace Podkovář specialista je nejvyšší možná, jaké lze v podkovářském oboru dosáhnout. Tato kvalifikace je  vysoce odborná, zaměřená především na nemoci kopyt a končetin. 

Hlavním koordinátorem tohoto projektu byla Podkovářská škola s.r.o. pod vedením Ing. Jindřicha Vinčálka.  V rámci projektu byl vytvořen návrh studijního plánu. Studijní materiál pro podkováře specialisty (do budoucna Mistry podkováře) je v rámci projektu zpracován formou odborných kazuistik podkovářských zákroků na nemocných končetinách a kopytech. Tato elektronická platforma doplněná řadou zkušebních testů je přístupná studentům podkovářství a podkovářům z České, Slovenské a Maďarské republiky na stránkách projektu, viz. níže. 

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. ve spolupráci s Cechem podkovářů ČR z.s. uspořádala ve dnech 25.-26.10.2019

Podkovářské zkoušky pro profesní kvalifikaci 41-031-H Europodkovář.

Místo konání:                Hřebčín Měník, 503 64 Měník u Nového Bydžova

Zkoušející:                    Autoriz. os.: Ing. Jindřich Vinčálek, IMP 2681, č.j.: 15545/2019 MZE

                                     Veterinární lékař: Doc. MVDr. Jana Mezerová Ph.D.

                                     Asistenti zkoušky:     Miloslav Kreps CE-F (Podkovář specialista)

                                                                       Libor Dolák, CE-F (Podkovář specialista)

                                                                       Petr Šumpela, CE-F (Podkovář specialista)

K náročným zkouškám z profesní kvalifikace Europodkovář nastoupilo celkem 6 uchazečů. Zkoušku úspěšně dokončili tři podkováři, Ing. Martin Surýnek Ph.D., Ondřej Bureš a Michal Rochovanský. Úspěšným srdečně blahopřejeme. Více informací najdete na stránce Podkovářské zkoušky.

Adresa: Koretina 320, 664 31 Lelekovice, Jihomoravský kraj, Česká republika, e-mail: vinca.ina@gmail.com, tel.: +420 604 799 797

  • Facebook - Grey Circle
  • G+ - Grey Circle

Copyright© PODKOVÁŘSTVÍ VINČÁLEK a PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. 2019