Bosá kopyta 4.jpg

Správná úprava bosých kopyt patří vzhledem k unikátnosti postavení každé končetiny, zatížení a tvaru kopyta, k nejobtížnějším částem podkovářského

řemesla.  

Chci vědět víc...
Služby pro zákazníky
Úprava bosých kopyt
Podkování zdravých i nemocných kopyt
Poradenství a odborné konzultace
Prodej podkovářských potřeb

Program:

7.8.2021 - SOBOTA

9.00 - Učební praxe: Praktická výuka - ruční výroba podkov a tvarování - podkování mrtvých kopyt - Podkovářská dílna

13.00 - Teoretická výuka: Podkovářská diagnostika kulhání - MVDr. Žert, Ing. J. Vinčálek

8.8.2021 - NEDĚLE

09.00 - Teoretická výuka: Úprava a podkování končetin s vadami pohybu, Podkování podle využití koní -  Ing. J. Vinčálek

Vzhledem k velkému objemu probírané látky a absence praktické výuky, volíme tento závěrečný kurs jako dvoudenní. Prosím, vezměte sebou veškerou potvrzenou praxi pro vystavení závěrečných osvědčení. Vyplňte své požadavky na ubytování. Děkuji Vám. 

Program:

18.9.2021 - SOBOTA

Teoretická výuka - 9.00 hod: Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení / Pohyb koně a jeho charakteristika / Vliv nepravidelností postojů na pohyb končetin / Zdravotní problémy způsobené vadami postojů - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a hodnocení předvádění končetin v pohybu koně

19.9.2021 - NEDĚLE

Teoretická výuka - 9.00 hod: Končetiny hříbat / Vady postojů končetin hříbat / Zacházení se hříbaty při korekturách / Příklady řešení ortopedických problémů u hříbat - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické ukázky zacházení se hříbaty při korekturách, úpravy kopýtek hříbat a ortopedická opatření

Vzhledem k velkému objemu probírané látky a absence praktické výuky u skupiny CH je jejich závěrečný kurs jako dvoudenní. Z tohoto důvodu volíme i další kurs pro skupinu 2021 dvoudenní. Vyplňte své požadavky na ubytování. Děkuji Vám. 

Na projektových stránkách Podkovářské školy s.r.o. najdete celou řadu zajímavých podkovářských případů, jejich řešení a dalšího vývoje. 

LOGO 2019.jpg

Podkovářská škola s.r.o. je řádným členem profesního Cechu podkovářů ČR.

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. reprezentuje výuku a provedení zdravého fyziologického podkování a úpravy kopyt, čehož může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, postoje a postavení kopyt a končetin, včetně odchylek a vad postojů od hříběte až po dospělého koně. Zkušený a vzdělaný podkovář dokáže svou prací přímo ovlivnit kvalitu života koně a možnosti jeho využití. 

V květnu 2021 byl pro 16 uchazečů otevřen další, v pořadí již 10. ročník, dvouletého podkovářského studia pro dospělé. Přihlášení nových uchazečů do podkovářských kursů je možné pouze jednou ročně. Délka kursu je 24 měsíců. Každý měsíc probíhají víkendové semináře s prezentacemi, výkladem teorie, praktickými ukázkami a cvičeními. Tento program je nutné doplnit v průběhu dvouletého studia o 600 hodin provozní praxe se zkušenými podkováři (OSVČ) dle výběru a vzájemné dohody. 

Studenti mají možnost využití kvalitních učebních pomůcek v podobě knihy Podkovářství a internetových stránek na kterých jsou zveřejňovány odborné případové studie, které popisují podkovářská řešení onemocnění kopyt a koňských končetin. Anatomii kopyta a distální části končetiny mají možnost poznat nejen v teoretické podobě, ale i při pitvě končetiny s odborným výkladem veterinárního lékaře. K výuce postojů koní, jejich odchylek a vad je k dispozici řada koní ve všech věkových kategorií při různých možnostech využití. 

Logo_na_webové_stránky.jpg

Od roku 2020 je spuštěn portál pro studium Podkovářů mistrů, který byl vytvořen v rámci vzdělávacího projektu s účastí tří partnerských podkovářských a veterinárních institucí z České republiky, Slovenska a Maďarska. Cílem projektu byla inovovace studijního plán k odbornému kurzu Podkovář specialista (mistr), jehož náplní je učivo nutné ke zvládnutí náročného povolání Podkovář mistr. Kvalifikace Podkovář specialista je nejvyšší možná, jaké lze v podkovářském oboru dosáhnout. Tato kvalifikace je  vysoce odborná, zaměřená především na nemoci kopyt a končetin. 

Hlavním koordinátorem tohoto projektu byla Podkovářská škola s.r.o. pod vedením Ing. Jindřicha Vinčálka.  V rámci projektu byl vytvořen návrh studijního plánu. Studijní materiál pro podkováře specialisty (do budoucna Mistry podkováře) je v rámci projektu zpracován formou odborných kazuistik podkovářských zákroků na nemocných končetinách a kopytech. Tato elektronická platforma doplněná řadou zkušebních testů je přístupná studentům podkovářství a podkovářům z České, Slovenské a Maďarské republiky na stránkách projektu, viz. níže.