top of page

Firma Podkovářství Vinčálek, založená v roce 1990, provádí kompletní podkovářské služby v rámci celé ČR:

  • úprava bosých kopyt

  • podkování zdravých i nemocných kopyt koní

  • ošetření, úprava, případné podkování kopýtek hříbat

  • diagnostika onemocnění kopyt za použití moderních podkovářských technologií (palpací, digitálním balančním přístrojem, lokátorem kulhání, RTG)

  • poradenství a odborné konzultace podkovářských problémů

  • prodej podkovářských potřeb

 

Podkovářské spolupracující firmy disponují pojízdnými, plně vybavenými podkovářskými dílnami. Koně podkováme zásadně za tepla. Přední končetiny koně si držíme sami. Držení zadních končetin necháváme na volbě zákazníka, u problematických koní jsme schopni zajistit pomocníka. Pracujeme po celém území ČR i v zahraničí a jsme schopni při vysoké kvalitě okovat až 15 koní za den. Zabýváme se úpravou kopyt a podkováním koní všech kategorií, nejvíce jsme zaměřeni na koně sportovní.

Firma se od počátku zabývá výchovou mladých podkovářů. Během 20-ti letého působení byla ve firmě vyučena řada podkovářů, kteří se během času osamostatnili. Naše spolupráce se promítá do zabezpečení praktické výuky studentů Veterinární univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze a praktické výuky studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o..  

Firma Podkovářství Vinčálek úzce spolupracuje s Klinikou chorob koní při VFU Brno a Veterinární klinikou v Heřmanově Městci. Jako externí podkovář provádím ortopedické podkování končetin pacientů klinik s problematickými postoji, rozštěpy, schvácenými kopyty, artrózami kloubů a těsnými kopyty včetně uvolňovacích řezů.

OD 2.1.2020 zajišťuje firma Podkovářství Vinčálek kompletní podkovářskou diagnostiku. Kromě základních klasických metod využíváme moderní metody:  * Vyšetření balančním extenziometrem, * Vyšetření přístrojem Lameness Locator (Lokátorem kulhání),  * Vyšetření RTG na místě a rychlá diagnostika problémů. Více informací najdete na stránce : Vyšetření a diagnostika nemocných kopyt. 

 

CO ROZUMÍME POD POJMEM  "PODKOVÁŘSKÁ DIAGNOSTIKA" ?

 

Ve všech odvětvích využívání koní je jejich pohyb jednou z nejdůležitějších vlastností. Pravidelnost pohybu koně je hlavním kritériem při jeho hodnocení. Koně, kteří se pohybují nepravidelně nebo dokonce kulhají, nejsou prakticky využitelní a rovněž jejich estetická hodnota značně klesá. Důvodů, které způsobují neplnohodnotný pohyb koně, může být mnoho a je možné je rozdělit do dvou hlavních kategorií.

 

V první kategorii hovoříme o nepravidelnosti předvádění končetin vlivem rozdílů v jejich konformaci a zatížení kopyt. V počátečních fázích se nejedná o poškození zdraví koní, ale při špatné diagnostice, dlouhodobě špatné úpravě kopyt a podkování může velmi lehce dojít k trvalým negativním následkům ve zdraví koňských končetin.

 

Do druhé kategorie řadíme kulhající koně s onemocněním kostního podkladu nebo měkkých tkání především distální části končetin. Při kvalitní diagnostice a včasné lokalizaci problému může být kulhání rychle odstraněno.

 

Je statisticky prokázáno, že více než 70% problémů nepravidelnosti pohybu a kulhání koní je projevem nadměrného zatížení koně, nebo špatné rovnováhy kopyt a končetin, a je podkovářsky řešitelné.

 

Podkováři posuzují pravidelnost pohybu koňských končetin mnohokrát za den.  Předvedení koně a správné posouzení jeho končetin při stání i v pohybu je základem správné podkovářské diagnostiky, předchází vlastní manuální práci a rozhoduje o všech dalších postupech ošetření a úpravě kopyt, podkování a případně potřebných ortopedických opatření.

bottom of page