KALENDÁŘ TERMÍNŮ PODKOVÁŘSKÝCH KURSŮ 2020

PRO PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE NSK: 

41-039-E POMOCNÍK PODKOVÁŘE 

41-031-H EUROPODKOVÁŘ

41-040-H PODKOVÁŘ SPECIALISTA

...pro podrobné informace a přihlášení klikněte na vybraný odkaz...

Program kursu CH/21 - 22

Teoretické přednášky a prezentace na téma:

  1. Podotrochloza - navikulární syndrom

  2. Úprava kopyt a podkování při artrotických postiženích kloubů

  3. Extenzní podkování při onemocnění šlachového aparátu, kolaterálních vazů distální části končetiny koně a vazů kolenního kloubu

  4. Fraktury kostí kopytního kloubu

Učební praxe:

  1. Praktická výuka podkování kopyta na mrtvé končetině.

VÝUKA PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. OPĚT ZAHÁJENA

Odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

  1. Jak dlouho trvá podkovářský kurs pro profesní   kvalifikaci 41-031-H Europodkovář: 

Podkovářský kurs pro základní profesní kvalifikaci 41-031-H Europodkovář je dvouletý. Je rozdělen do 24 učebních seminářů. Každý měsíc je pořádán podkovářský kurs na dané téma dle učebního plánu. Uchazeči jsou nejprve s danou problematikou seznámeni v rámci teoretické výuky formou přednášky a prezentace doplněné řadou odborných fotografií a videí. V odpolední části semináře probíhá učební praxe, kde je řešení dané problematiky nejprve předvedeno instruktory odborného výcviku a poté si uchazeči své poznatky mohou vyzkoušet přímo v praxi. Uchazeč, který chce kurs dokonči kompletní, musí dále v průběhu kursu absolvovat minimálně 500 hodin provozní praxe pod vedením podkováře, který má platný živnostenský list a aktivně provozuje podkovářskou praxi. 

   2. Kde a jak probíhají podkovářské kursy ?

Podkovářské kursy probíhají v areálu Hřebčína v Měníku u Hradce Králové. Hřebčín poskytuje pro účely kursů učebnu pro prezentace a teoretickou výuku, podkovářskou dílnu pro výuku práce se železem na kovadlině a potřebný počet dospělých koní a hříbat k praktické učební praxi.

   3. Jak mohu kurs uhradit ?

Cena podkovářského kursu je 36.000,-Kč. Tuto cenu si uchazeč může uhradit vcelku před zahájením kursu nebo uzavřít vybraný splátkový kalendář (měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční). Platbu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem na účet PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. Tato cena nezahrnuje podkovářské zkoušky. 

   4. Co když se nemohu kursu v daném termínu zúčastnit ?

Kupujete si celý kurs, nelze vybrat a uhradit jednotlivé semináře. Pokud zameškáte seminář, můžete ho zdarma absolvovat s dalším ročníkem. Pro ukončení semináře je nutné absolvovat 80% hodinových dotací kursu. 

   5. Kdy mohu absolvovat podkovářskou zkoušku ?

O absolvování podkovářské zkoušky lze požádat příslušnou autorizovanou osobu kdykoliv. není podmínkou absolvovat podkovářský kurs, toto lze uchazeči pouze doporučit. Zkoušku pak absolvujete po dohodě s autorizovanou osobou v čase a místě, které určí.

 

Z devítileté zkušenosti s přípravou k náročným podkovářským zkouškám pořádáme po absolvování kursu ještě přípravný kurs ke zkouškám, kde probíhají tzv. generální zkoušky. Zde si uchazeči pod odborným vedením zkouší nanečisto splnit všechny podmínky zkoušky. 

   6. Jsem ze Slovenska, mohu absolvovat podkovářskou

        zkoušku ?

Pokud chcete složit zkoušku dle NSK 41-031-H Europodkovář v České republice, musíte k příslušné kvalifikaci absolvovat akreditovaný vzdělávací kurs v ČR.

Copyright© PODKOVÁŘSTVÍ VINČÁLEK a PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. 2019

  • Facebook - Grey Circle
  • G+ - Grey Circle