AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM K PODKOVÁŘSKÉMU KURSU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE EUROPODKOVÁŘ (NSK 41-031-H)

Teoretická výuka: Podkovářská terminologie; Úprava rovnováhy kopyta v závislosti na zatížení končetinou; Úprava bosého kopyta - postup a použití nářadí

Učební praxe:  Posouzení koně a jeho postoje; Úprava bosého kopyta

18.9.2021 - SOBOTA

Teoretická výuka - 9.00 hod: Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení / Pohyb koně a jeho charakteristika / Vliv nepravidelností postojů na pohyb končetin / Zdravotní problémy způsobené vadami postojů - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a hodnocení předvádění končetin v pohybu koně

19.9.2021 - NEDĚLE

Teoretická výuka - 9.00 hod: Končetiny hříbat / Vady postojů končetin hříbat / Zacházení se hříbaty při korekturách / Příklady řešení ortopedických problémů u hříbat - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické ukázky zacházení se hříbaty při korekturách, úpravy kopýtek hříbat a ortopedická opatření

Vzhledem k velkému objemu probírané látky a absence praktické výuky u skupiny CH je jejich závěrečný kurs jako dvoudenní. Z tohoto důvodu volíme i další kurs pro skupinu 2021 dvoudenní. Vyplňte své požadavky na ubytování. Děkuji Vám. 

Program:

7.8.2021 - SOBOTA

9.00 - Učební praxe: Praktická výuka - ruční výroba podkov a tvarování - podkování mrtvých kopyt - Podkovářská dílna

13.00 - Teoretická výuka: Podkovářská diagnostika kulhání - MVDr. Žert, Ing. J. Vinčálek

8.8.2021 - NEDĚLE

09.00 - Teoretická výuka: Úprava a podkování končetin s vadami pohybu, Podkování podle využití koní -  Ing. J. Vinčálek

Vzhledem k velkému objemu probírané látky a absence praktické výuky, volíme tento závěrečný kurs jako dvoudenní. Prosím, vezměte sebou veškerou potvrzenou praxi pro vystavení závěrečných osvědčení. Vyplňte své požadavky na ubytování. Děkuji Vám. 

Dne 23.7.2021 probíhá provozní praxe - strouhání bosých kopyt - od 9.00 hod na Hřebčíně v Měníku. Následuje posezení a členská schůze Cechu podkovářů ČR.

Ve dnech 9.-10.7.2021 pořádá Cech podkovářů ČR podkovářský seminář - viz. Pozvánka

Seminář je pro studenty přístupný za poplatek 500,-Kč

Podkovářský seminář.jpg

Teoretická výuka: Zootechnické a veterinární pojmy pro posouzení exteriéru koně / Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení / Posuzování postojů končetin na stojícím koni

Učební praxe:  Posuzování postojů končetin koní

Teoretická výuka: Nemoci končetin : Nemoci kopytních chrupavek, Schvácení kopyt

Učební praxe: Praktická výuka na podkovářské uční výroba podkov a tvarování - Podkovářská dílna