top of page

TERMÍNY PODKOVÁŘSKÝCH KURSŮ 

Teoretická výuka:  Úprava a podkování nepravidelných kopyt - frontální rovina  / Sbíhavé kopyto / Rozbíhavé kopyto

Učební praxe:  Posouzení koně a jeho postoje / Praktická úprava bosých kopyt

Logo tužky.png

Teoretická výuka: Podkování za tepla a za studena / Tvarování a připalování podkovy / Úprava podkovy před přibíjením / Přibíjení podkovy a dokončovací práce / Posouzení koně podkování  - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Ruční výroba podkovy

Logo tužky.png

Dne 21.10.2022 se na Hřebčíně v Měníku koná provozní praxe - strouhání bosých kopyt - od 9.00 hod . Následuje Členská schůze Cechu podkovářů ČR s posezením.  

Logo tužky.png

Teoretická výuka:  Úprava a podkování pravidelných kopyt / Úprava a podkování nepravidelných kopyt - sagitální rovina / Ostroúhlé kopyto / Tupoúhlé kopyto

Učební praxe:  Posouzení koně a jeho postoje / Praktická úprava bosých kopyt

Teoretická výuka: Podkování / Výhody a nevýhody podkování / Posouzení koně před úpravou a podkováním / Sejmutí podkovy / Konzultace o podkování s majitelem koně / Rovnováha kopyta před podkováním / Výběr podkovy - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Ruční výroba podkovy

Dne 26.8.2022 se na Hřebčíně v Měníku koná provozní praxe - strouhání bosých kopyt - od 9.00 hod . Následuje Členská schůze Cechu podkovářů ČR s posezením.  

Teoretická výuka:  Podkovářská terminologie / Úprava rovnováhy kopyta v závislosti na zatížení končetinou / Úprava bosého kopyta - postup a použití nářadí

Učební praxe:  Posouzení koně a jeho postoje / Praktická úprava bosých kopyt

09.00: Učební praxe: Ing. J. Vinčálek  a Doc. MVDr. Jana Mezerová - Špalkové kopyto, Praktická úprava a podkování špalkového kopyta, provedení tenotomie hlubokého ohybače 

13.30: Učební praxe - 13.30.hod:  Praktická výuka kovářských postupů, ruční výroba podkovy - Václav Kubeček

Dne 1.7.2022 se na Hřebčíně v Měníku koná provozní praxe - strouhání bosých kopyt - od 9.00 hod . Následuje Členská schůze Cechu podkovářů ČR s posezením.  

Teoretická výuka:  Končetiny hříbat / Vady postojů končetin hříbat / Zacházení se hříbaty při korekturách kopýtek / Příklady řešení ortopedických problémů u hříbat

Učební praxe:  Praktické ukázky a cvičení v zacházení se hříbaty při korekturách kopýtek / Úprava kopýtek hříbat / Ortopedická opatření

Teoretická výuka: Základní kovářské postupy / Zpracování kovů / Nářadí k ruční výrobě podkov - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktická výuka kovářských postupů

Teoretická výuka:  Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení / Pohyb koně a jeho charakteristika / Vliv nepravidelností postojů na pohyb končetin / Zdravotní problémy způsobené vadami postojů

Učební praxe:  Posuzování postojů končetin koní

Teoretická výuka: Podkovářské dílny a podkovářské nářadí / Sortiment strojně vyráběných podkov / Podkováky a jejich sortiment / Umělé hmoty v podkovářství- Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktická výuka kovářských postupů

Dne 6.5.2022 se na Hřebčíně v Měníku koná provozní praxe - strouhání bosých kopyt - od 9.00 hod . Následuje miniseminář na téma: Praktické vyšetření a podkování koně s kalcifikací chrupavek a Členská schůze Cechu podkovářů ČR s posezením.  

Teoretická výuka: Zootechnické a veterinární pojmy pro posouzení exteriéru koně / Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení / Posuzování postojů končetin na stojícím koni

Učební praxe:  Posuzování postojů končetin koní

Teoretická výuka: Úprava a podkování nemocných kopyt se změnou tvaru: Špalkové kopyto, Kopyto při medvědím a překlubním postoji - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a jejich postojů / Úprava bosých kopyt.

Program: 

Teoretická výuka: Anatomické roviny pro posouzení koňského těla / Anatomické směry a roviny pro hodnocení končetin a kopyt koní / Anatomie a fyziologie distální části končetiny koně a kopyta / Růst kopyta -  Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13:30 hod.:

Praktická pitva distální části končetiny koně a kopyta - Ing. J. Vinčálek

Teoretická výuka: Úprava a podkování přirozeně úzkých kopyt / Úprava a podkování nemocných kopyt se změnou tvaru: Kopyto úzké v patkách / Kopyto úzké v korunkovém okraji / Kopyto úzké v chodidlovém okraji - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a jejich postojů / Úprava bosých kopyt.

Nedělní kurs anatomie je otevřen pro všechny studenty, kteří mají zájem o opakování. Pokud máte zájem, přihlaste se.

Program: Zahájení a úvodní seznámení

Teoretická výuka: Problematika podkovářství v ČR / Ergonomie podkovářství / Výběr a příprava pracoviště / BOZP -  Ing. J. Vinčálek

Teoretická výuka: Úprava a podkování nepravidelných kopyt - horizontální rovina: Diagonální kopyto s vnitřní rotací prstu nebo vnější rotací končetiny / Kopyto široké / Kopyto ploché / Kopyto s přirozenou klenbou / Úprava a podkování nemocných kopyt se změnou tvaru: Kopyto ploché / Kopyto plné - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a jejich postojů / Úprava bosých kopyt

Dne 14.1.2022 se na Hřebčíně v Měníku koná provozní praxe - strouhání bosých kopyt - od 9.00 hod . Následuje Výroční členská schůze Cechu podkovářů ČR s večerním posezením a večeří v hotelu  Classic v Novém Bydžově. Pokud se chcete zúčastnit a ubytovat, vyplňte vše do přihlášky. 

13.11.2021 - SOBOTA

Teoretická výuka - 9.00 hod: Úprava a podkování pravidelných kopyt / Úprava a podkování nepravidelných kopyt - frontální rovina: Kopyto ostroúhlé a tupoúhlé - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a jejich postojů / Úprava bosých kopyt

19.9.2021 - NEDĚLE

Teoretická výuka - 9.00 hod: Úprava a podkování nepravidelných kopyt - frontální rovina: Kopyto sbíhavé a rozbíhavé - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a jejich postojů / Úprava bosých kopyt

Teoretická výuka: Podkovářská terminologie; Úprava rovnováhy kopyta v závislosti na zatížení končetinou; Úprava bosého kopyta - postup a použití nářadí

Učební praxe:  Posouzení koně a jeho postoje; Úprava bosého kopyta

18.9.2021 - SOBOTA

Teoretická výuka - 9.00 hod: Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení / Pohyb koně a jeho charakteristika / Vliv nepravidelností postojů na pohyb končetin / Zdravotní problémy způsobené vadami postojů - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické posuzování postojů končetin koní a hodnocení předvádění končetin v pohybu koně

19.9.2021 - NEDĚLE

Teoretická výuka - 9.00 hod: Končetiny hříbat / Vady postojů končetin hříbat / Zacházení se hříbaty při korekturách / Příklady řešení ortopedických problémů u hříbat - Ing. J. Vinčálek

Učební praxe - 13.30.hod:  Praktické ukázky zacházení se hříbaty při korekturách, úpravy kopýtek hříbat a ortopedická opatření

Vzhledem k velkému objemu probírané látky a absence praktické výuky u skupiny CH je jejich závěrečný kurs jako dvoudenní. Z tohoto důvodu volíme i další kurs pro skupinu 2021 dvoudenní. Vyplňte své požadavky na ubytování. Děkuji Vám. 

Ve dnech 9.-10.7.2021 pořádá Cech podkovářů ČR podkovářský seminář - viz. Pozvánka

Seminář je pro studenty přístupný za poplatek 500,-Kč

Podkovářský seminář.jpg
bottom of page