top of page
Pf podkovářská škola.jpg

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. zastoupená Ing. Jindřichem Vinčálkem a Cechem podkovářů ČR z.s. , reprezentuje výuku a provedení zdravého fyziologockého podkování a úpravy kopyt, kterého může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, respektování, striktním dodržování a odborném využívání zásadních principů, jako je přirozený úhel kopyta, respektování přirozené osy spěnky a kopyta, lateromediální rovnováhy končetiny jedince a další...

VĚNUJTE POZORNOST