top of page
Pf podkovářská škola.jpg

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. zastoupená Ing. Jindřichem Vinčálkem a Cechem podkovářů ČR z.s. , reprezentuje výuku a provedení zdravého fyziologockého podkování a úpravy kopyt, kterého může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, respektování, striktním dodržování a odborném využívání zásadních principů, jako je přirozený úhel kopyta, respektování přirozené osy spěnky a kopyta, lateromediální rovnováhy končetiny jedince a další...

VĚNUJTE POZORNOST

Dne 14.1.2022 se na hřebčíně v Měníku konají korektury bosých kopyt - učební praxe  pro studenty podkovářského kursu. Více informací najdete na stránce - Podkovářské kursy.

Dne 15.1.2022 se na hřebčíně v Měníku koná podkovářský kurs pro studenty I - 2021. Více informací najdete na stránce - Podkovářské kursy.

Podkovářská škola s.r.o. je hlavním řešitelem a koordinátorem vzdělávacího projektu :

Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist“ 

(„Inovace učebních osnov odborných kursů Podkováře specialisty“), 

v rámci programu Erasmus+, KA 2: Strategická partnerství,

č.: 2017-1-CZ01-KA202-035582.

Cílem projektu s účastí tří partnerských institucí, z České republiky – Podkovářská škola, s.r.o., Slovenska - Klinika koní na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích, a Maďarska - Univerzity veterinárního lékařství v Budapešti, je inovovat studijní plán k odbornému kurzu Podkovář specialista a doplnit k jednotlivým okruhům studijní materiály v podobě odborných kazuistik.

Kvalifikace Podkovář specialista je nejvyšší možná, jaké lze v ČR v podkovářském oboru dosáhnout.

Logo_na_webové_stránky_edited.jpg
bottom of page