top of page
SKMBT_C224e14120314251_0001.jpg
kniha.jpg

Odborná publikace s názvem PODKOVÁŘSTVÍ obsahuje 780 stran odborných textů a 2500 obrázků naučné dokumentace k veškeré probírané problematice koňských končetin. Snahou bylo napsat srozumitelnou publikaci nejen pro podkováře na různých úrovních vzdělání, ale i pro chovatelskou a jezdeckou veřejnost.

Současně s narůstajícím počtem koní v České republice opět stoupá zájem o vědomosti v oblasti péče o kopyta a podkovářství nejenom v řadách mladých podkovářů, ale i mezi jezdci, chovateli a veterináři. Tato poptávka po vědomostech spolu s absolutním nedostatkem české podkovářské literatury, nás vedla k vydání odborné publikace, která by svým obsahem doplnila vědomosti podkovářů o poznatky získané od doby Lechnera, Hansliana a Krále. 

V současné době je prodej knihy zastaven. Nové vydání je očekáváno na konci roku 2023. 

bottom of page