top of page
Logo_na_webové_stránky.jpg

Koordinátorem projektu je Podkovářská škola, s.r.o., která poskytuje vzdělání ve dvouletých kurzech celoživotního vzdělávání, které svojí náplní odpovídají Národní soustavě kvalifikací, konkrétně profesním kvalifikacím Pomocník podkováře (41-039-E) a Europodkovář (41-031-H). Jednatel školy a garant odborné kvality projektu Jindřich Vinčálek, který je také akreditovanou osobou pro provádění zkoušek uvedených kvalifikací a také kvalifikace Podkovář specialista (41- 040-M). Akreditace je platná pro Ministerstvo zemědělství ČR a EFFA (European Federation of Farriers Associations).

       Cíle projektu

  1. Inovovat studijní plán odborného kurzu Podkovář specialista na základě výsledků projektu "Europodkovář" (v rámci projektu byly sestaveny a pilotně ověřeny studijní plány pro všechny úrovně kvalifikačních zkoušek, studijní plán pro úroveň Podkovář   specialista nebyl zpracován dostatečně obsáhle, aby absolventi kurzu byli schopni  kvalifikační zkoušku splnit) a na základě požadavků praxe v rámci EFFA a tyto osnovy sjednotit pro všechny země zapojené do realizovaného projektu.

  2. Vytvořit kvalitní studijní materiály, které budou dostupné všem studentům kurzu Podkovář specialista v elektronické formě ve všech jazycích partnerských zemí.

  3. Zajistit vysokou úroveň kvality výuky kurzu Podkovář specialista na partnerských   institucích prostřednictvím vzdělávání pedagogů a nákupu moderního vybavení. 

  4. Zřídit platformu pro trvalou spolupráci mezi partnerskými institucemi a dalšími   institucemi a osobami, které se věnují výuce a praxi v podkovářském oboru.

PARTNEŘI PROJEKTU
1 CZ PŠ.jpg
2_SK_VFU_KOŠICE.jpg
3 HUN VFU BUDAPEŠŤ.jpg

Partnerské organizace a mezinárodní spolupráce

Pracovníci Kliniky koní na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích (Slovensko) se soustředí na patologie koňských končetin a kopyt, její pracovníci proto mají na starost tyto oblasti při přípravě studijního plánu i studijních materiálů.

 

Pracovníci Univerzity veterinárního lékařství v Budapešti (Maďarsko) se soustředí zejména na anatomii, histologii a fyziologii koňských končetin a kopyt.

bottom of page