top of page

PODKOVÁŘSKÁ DIAGNOSTIKA

 

Ve všech odvětvích využívání koní je jejich pohyb jednou z nejdůležitějších vlastností. Pravidelnost pohybu koně je hlavním kritériem při jeho hodnocení. Koně, kteří se pohybují nepravidelně nebo dokonce kulhají, nejsou prakticky využitelní a rovněž jejich estetická hodnota značně klesá. Důvodů, které způsobují neplnohodnotný pohyb koně, může být mnoho a je možné je rozdělit do dvou hlavních kategorií.

 

V první kategorii hovoříme o nepravidelnosti předvádění končetin vlivem rozdílů v jejich konformaci a zatížení kopyt. V počátečních fázích se nejedná o poškození zdraví koní, ale při špatné diagnostice, dlouhodobě špatné úpravě kopyt a podkování může velmi lehce dojít k trvalým negativním následkům ve zdraví koňských končetin.

 

Do druhé kategorie řadíme kulhající koně s onemocněním kostního podkladu nebo měkkých tkání především distální části končetin. Při kvalitní diagnostice a včasné lokalizaci problému může být kulhání rychle odstraněno.

 

Je statisticky prokázáno, že více než 70% problémů nepravidelnosti pohybu a kulhání koní je projevem nadměrného zatížení koně, nebo špatné rovnováhy kopyt a končetin, a je podkovářsky řešitelné.

 

Podkováři posuzují pravidelnost pohybu koňských končetin mnohokrát za den.  Předvedení koně a správné posouzení jeho končetin při stání i v pohybu je základem správné podkovářské diagnostiky, předchází vlastní manuální práci a rozhoduje o všech dalších postupech ošetření a úpravě kopyt, podkování a případně potřebných ortopedických opatření.

 

  Podkovářská diagnostika:

Posouzení postavení končetin a kopyta
Posouzení koně v klidu a v pohybu
bottom of page