top of page
Učební plán kursu - 1. část
Kniha bílý čtverec.jpg

1. KURS - TÉMA

Úvodní seznámení s účastníky kursu

Problematika podkovářství - aktuálně

Ergonomie podkovářství

Výběr a příprava pracoviště,

BOZP, PO - ochranné pomůcky

nosnáplocha.jpg

4. KURS - TÉMA

Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení

Pohyb koně a jeho charakteristika

Vliv nepravidelnosti postojů na pohyb končetin

Zdravotní problémy způsobené vadami postojů

CIMG9043.jpg

2. KURS - TÉMA

Anatomické směry a roviny pro posouzení hodnocení koňského těla, distální části končetiny koně a kopyta

Anatomie a fyziologie distální části končetiny koně a kopyta

Růst kopyta

2.JPG

5. KURS - TÉMA

Končetiny hříbat

Vady postojů končetin hříbat

Laxní deformity hříbat

Flexní deformity hříbat

Angulární deformity hříbat

Rotační deformity hříbat

Zacházení se hříbaty při korekturách

plocha chodidla.jpg

3. KURS - TÉMA

Zootechnické a veterinární pojmy pro posouzení exteriéru koně

Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení

Posuzování postojů končetin na stojícím koni

rovnováha sbíh. k. po úpravě.jpg

6. KURS - TÉMA

Podkovářská terminologie

Úprava rovnováhy kopyta v závislosti na zatížení končetinou

Úprava bosého kopyta - postup a použití nářadí

bottom of page