top of page
OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPÝTEK HŘÍBAT

Končetinám hříbat bylo v minulosti a je i v současnosti věnováno ze strany chovatelů, veterinárních lékařů a podkovářů velmi málo pozornosti. Málokdo si uvědomuje, jak tvárné jsou hříběcí končetiny těsně po narození a s tím související možnost oprav odchylek postojů, které pak mnohdy v dospělosti limitují pohyb a výkonnost koně. 

Správná a pravidelná úprava kopyt u hříbat brání vzniku ortopedických potíží v dospělém věku. Sám pojem včasná kontrola napovídá, že není možné respektovat zastaralé názory o první korektuře v době, kdy odrostou hříběcí kopýtka. 

Správná korekce tvaru kopýtek, dodržování časových intervalů při vývojových deformitách u hříbat a případně vhodně zvolený způsob úpravy a nalepení botiček, či podkůvek je důležitou součástí konzervativní i chirurgické léčby vadných postojů a deformací kopýtek u narozených i starších hříbat.

 

Pro ošetření jakéhokoliv problému pak platí zásada co nejrychlejší detekce druhu odchylek a včasné uplatnění co nejmírnější, ale zároveň efektivní a účinné metody podkovářské terapie. 

Podkovářská řešení odchylek a deformit u hříbat v praxi
Vrozená laxita zadních končetnin v kopytním kloubu a vbočený prst pravé zadní končetiny
Kontraktura hlubokého ohýbače a vytvoření špalkového kopýtka - kontraktury v kopytním kloubu u hříběte
bottom of page